Op deze site kun je informatie vinden over allerlei activiteiten van het buurtschap DE LANGENOORD in HOOGLAND zoals het buurtfeest, de carnaval en het vissen op het wad. Voor informatie en/of vragen kun je via de mail link, bovenin de balk, de webmaster een bericht sturen. Veel plezier op deze website !!

Hoogland

        

 

Hoogland is een voormalige gemeente en een dorp in de gemeente Amersfoort, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp Hoogland maakt sinds 1 januari 1974 deel uit van de gemeente Amersfoort. Tot die tijd, ongeveer vanaf de jaren vijftig, groeide Hoogland stevig in de gebieden Langenoord en Bieshaar. Tegenwoordig is alleen Buitengebied Hoogland-West nog onbebouwd. Hoewel het dorp steeds meer ingesloten is geraakt door nieuwbouwwijken van Amersfoort (Kattenbroek en Nieuwland alsook Vathorst), is het dorpskarakter grotendeels bewaard gebleven.

Hoogland kenmerkt zich, aldus de bewoners, door een prettig woon- en leefklimaat. Vooral wat sfeer en saamhorigheid betreft scoort het dorp goed. Het dorp ligt in een natuurrijke omgeving en tot het einde van de vorige eeuw lag in de omgeving voornamelijk landbouwgebied.  BRON: Wikipedia

De Langenoord

Een foto van alweer een aantal jaren geleden, toen Hoogland nog 'vrij' was van bebouwing. Boven loopt de A1 en, daarover heen, de brug naar Zevenhuizen. In het midden van de foto de witte daken van de firma Van Loen. Rechts op de foto Tuincentrum Van Hamersveld, nu vervangen voor hoogbouw. De 'toren van Helena' achter de Gloeiende Gerrit (gevestigd in boerderij 'De Langenoord') bestond ook nog niet. De groene velden rondom Hoogland zijn nu met woningen en industrie vol gebouwd, een ontwikkeling die we niet konden tegen houden. Links van de Martinuskerk ligt het buurtschap 'De Langenoord'.


Wist je dat.........
Buurtschap Langenoord met een reportage over het carnaval in de courant heeft gestaan. Lees het artikel op de carnaval-site.
 Einde index